Studia podyplomowe /

MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (EXC)

STRONA GŁÓWNA / tematy prac

 

strona główna

program studiów EXC

referencje (nasi absolwenci o studiach EXC)

repozytorium dokumentów (dla słuchaczy EXC)

tematy prac dyplomowych słuchaczy

EXC brochure

 

kontakt

Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw

Kierownik studiów:

dr Krzysztof Nowosielski

adres e-mail:

krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl

tel.: + 48 608 58 47 75

fax.: + 48 71 3680 382

 

współorganizatorzy


Krzysztof Rumiński
Wojciech Gardziński

 

 
Na zakończenie studiów nasi słuchacze przygotowują i prezentują prace dyplomowe.
Stawiamy na praktyczny charakter podejmowanych tematów, dzięki czemu słuchacze nie tylko spełniają wymogi formalne zakończenia studiów, ale zyskują unikalne rozwiązania możliwe do zastosowania w biznesie.
Przykładowe tematy prac przedstawiono w poniższej tabeli
 

tytuł pracy

plik

Analiza opłacalności inwestycji z zastosowaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz języka SQL

Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

Automatyzacja procesu raportowania wykonania budżetu w przedsiębiorstwie X

 

Automatyzacja generowania i przetwarzania budżetów w zakładach koksowniczych

 

Opracowanie raportu z zakresu sprzedaży na podstawie źródeł rozproszonych

 

Automatyzacja raportowania, analizy i prezentacji danych w MS Excel/VBA wspomagająca zadania controllingu w banku

 

Automatyzacja systemu KPI za pomocą MS Excel w spółce X

 

Automatyzacja ewidencji należności w centrum usług wspólnych

 

Budżet CapEx – wspomaganie procesu sporządzania, kontroli oraz prezentacji wykonania z wykorzystaniem narzędzi MS Excel

 

Kokpit menedżerski jako narzędzie wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie usługowym

 

System raportowania menedżerskiego w ośrodkach odpowiedzialności

 

Controlling sprzedaży wspomagany przez MS Excel na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydawniczej

 

Zastosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel w procesie tworzenia rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Controlling sprzedaży wspomagany przez MS Excel na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydawniczej

 

Praktyczne zastosowanie kokpitów menedżerskich w firmie windykacyjnej

 

Wykorzystanie narządzi informatycznych oraz technologii Hurtowni Danych do kontroli prawidłowego przebiegu procesu ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących

 

Budżetowanie kosztów stałych w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży atomotive

 

Wsparcie procesu wyceny nieruchomości metodą korygowania ceny średniej przy wykorzystaniu narzędzi MS Access i MS Excel

 

Monitoring procesu dostarczania przesyłek w przedsiębiorstwie spedycyjnym X za pomocą MS Excel

 

Tworzenie za pomocą programu MS Query raportów on-line wykorzystywanych w procesie zarządzania działem sprzedaży w przedsiębiorstwie usługowym

 

Monitoring przychodów działalności dydaktycznej Uczelni publicznej z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel

 

Model budżetowania w firmie produkcyjnej wspomagany arkuszem kalkulacyjnym

 

Budżetowanie na przykładzie Gazowni X z uwzględnieniem budżetów zadaniowych

 

Harmonogramowanie czasu pracy za pomocą VBA

 

Wykorzystanie elementów VBA w codziennej pracy analityka

 

Aktualizacja forecastów sprzedażowych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2010

 

Wykorzystanie MS Excela i VBA w analizie kondycji finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

MS Excel w procesie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie budżetowania i rentowności

 

Analiza przychodów ze sprzedaży usług informatycznych w kontekście rentowności naprawy nadajników na przykładzie firmy X

 

Wykorzystanie testów kontrolnych do prezentacji odchyleń w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Tabela przestawna jako narzędzie analizy transakcji dokonanych przez pracowników za pomocą
służbowych kart płatniczych na przykładzie dużego przedsiębiorstwa z branży cukrowniczej

 

Applying Visual Basic for Application in practice

 

MS Office we wspomaganiu kontroli wykonania budżetów na przykładzie firmy branży medycznej

 

MS EXCEL w kontroli budżetowej na przykładzie przedsiębiorstwa wzorcowego ABC

 

Zastosowanie Excela w administracji publicznej

 

Przygotowanie danych do analizy środków trwałych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Analiza porównawcza przedsiębiorstw z wykorzystaniem możliwości języka programowania VBA

 

Kokpit menadżerski wybranych kluczowych wskaźników efektywności dla ryzyka kredytowego

 

Controlling rzeczowego majątku trwałego w architekturze SOA

 
   
   

 

data ostatniej aktualizacji 2015-12-09