Studia podyplomowe /

MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (EXC)

STRONA GŁÓWNA / program studiów EXC

 

strona główna

program studiów EXC

referencje (nasi absolwenci o studiach EXC)

repozytorium dokumentów (dla słuchaczy EXC)

tematy prac dyplomowych słuchaczy EXC

EXC brochure

 

kontakt

Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw

Kierownik studiów:

dr Krzysztof Nowosielski

adres e-mail:

krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl

tel.: + 48 608 58 47 75

fax.: + 48 71 3680 382

 

współorganizatorzy


Krzysztof Rumiński
Wojciech Gardziński


 

 

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych

symbol

nazwa modułu/przedmiotu

l. godz.

plik

M1

Moduł 1
ŚRODOWISKO INFORMACYJNE CONTROLLINGU

20

-

P01

Potrzeby informacyjne controllingu
(Funkcja informacyjna controllingu, Bilansowanie potrzeb informacyjnych, Koncepcja asymetrii informacji, Narzędzia informatyczne jako wsparcie systemu informacyjnego controllingu)

4

Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P02

Systemy i narzędzia informatyczne controllingu
(Charakterystyka podsystemów ZSIZ jako dawców danych źródłowych do podystemu controllingu, Architektura zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, Nowoczesne technologie informatyczne możliwe do zastosowania w controllingu)

8

Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P03

Podstawy projektowania i obsługi baz danych w zastosowaniach controllingowych
(MS Query w zastosowaniach controllingowych, Baza relacyjna: struktura, elementy, kształtowanie, właściwości, rodzaje, produkty, Pojęcie źródła danych i standardów dostępu, architektura klient - serwer, Podstawy języka SQL, Agregaty OLAP, Dostęp do kostek OLAP)

8 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

M2

Moduł 2
NARZĘDZIA MS EXCEL STOSOWANE W CONTROLLINGU

.84 -

P04

Narzędzia obliczeniowe MS Excel
(Realizacja złożonych zadań controllingu przy pomocy funkcji arkuszowych, Kontrola i weryfikacja prowadzonych obliczeń, Tworzenie własnych funkcji controllingowych w kodzie języka VBA)

8 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P05

Narzędzia transferu i porządkowania danych źródłowych w MS Excel
(Dostępu do tabeli danych z ułomnymi atrybutami, Pobieranie danych z różnych źródeł danych i atrybutowanie, Generowanie zapytań bazodanowych)

8 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P06

Narzędzia bazodanowe i analityczne MS Excel
(Wzorcowa postać danych źródłowych i proces ich analizy przy pomocy tabeli przestawnej, Dostęp do kostek OLAP jako do plików i do obiektów OLAP udostępnianych przez serwer analityczny, Programowanie dostępu do danych z wykorzystaniem SQL)

24 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P07

Narzędzia programistyczne MS Excel
(Podstawy programowania w VBA, Dostęp do obiektów VBA i Excela w języku VBA, Funkcje użytkownika, pisanie, instalacja i rozpowszechnianie, Obiekty bazodanowe i ich automatyzacja, Interfejs użytkownika i obsługa zdarzeń, Środowisko analiz i jego wpływ na kształtowanie aplikacji controllingowej)

24 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P08

Nowe technologie MS Excel dedykowane dla controllingu
(Prezentacja wybranych algorytmów drążenia danych dostępnych na platformie serwera MS SQL Server, Prezentacja Power Pivot)

4 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P09

Self-service Businnes Intelligence. Nowoczesne rozwiązania BI na bazie MS Excel
(Wybór bazy danych dla hurtowni, Podsystem ETL (Extract, Transform, Load) - pozyskanie danych ze źródła, wstępne operacje na nich oraz ich załadowanie do hurtowni, Podsystem DTS (Data Transforming System) - przetwarzanie danych do widoków biznesowych, Podsystem raportowy - automatyzacja raportowania, Podsystem analityczny - elastyczność dostępu do danych na różnych stopniach ich przetworzenia oraz budowa analiz ad-hoc, Podsystem prezentacyjny - prezentacja danych oraz wstęp do pulpitów menedżerskich, czyli wybór informacji istotnej biznesowo i jej zbiorcza prezentacja)

16 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

M3

Moduł 3
ZASTOSOWANIA MS EXCEL W CONTROLLINGU. CASE STUDY

.56 -

P10

Automatyzacja generowania i przetwarzania budżetów z zastosowaniem VBA
(Tworzenie struktury budżetów cząstkowych raportów kontrolnych, Tworzenie interfejsów użytkownika, Łączenie budżetów i raportów kontrolnych z danymi zewnętrznymi, Automatyzacja prac w aspekcie tworzenia budżetów, Wersjonowanie budżetów w środowisku MS Excel)

16 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P11

Kokpity menedżerskie w arkuszu kalkulacyjnym (Dashboard)
(Istota, funkcje, założenia dla budowa kokpitów menedżerskich, Sposoby prezentacji wyników w środowisku MS Excel/VBA, Tworzenie struktury kokpitu menedżerskiego w arkuszu kalkulacyjnym, Tworzenie okien dialogowym/kontrolek sterujących kokpitem menedżerskim, Łączenie kokpitów menedżerskich ze źródłem danych zasilających)

16 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P12

Tworzenie arkuszy kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
(Istota i zakres systemów monitorowania przedsiębiorstwa, Krytyczne czynniki sukcesu, Kluczowe mierniki dokonań, Prowadzenie obliczeń KPI w arkuszu kalkulacyjnym)

8 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P13

Budowa systemu wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym (SWO)
(Istota i zakres systemów monitorowania przedsiębiorstwa, Systemy wczesnego ostrzegania oraz przewidywania trudności finansowych opracowane na bazie funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz VBA)

8 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

P14

Statystyczna analiza danych ekonomicznych przy pomocy narzędzi MS Excel
(Funkcje i narzędzia statystycznej analizy danych dostępne w aplikacji MS Excel,
Wieloparametryczna analiza danych ekonomicznych, Prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Wielowymiarowa analiza korelacji w analizie zjawisk ekonomicznych, Metody i narzędzia statystyczne w procesach decyzyjnych)

8 Opis: C:\Users\Krzysiek\KRZYSIEK\SZKOLENIA\!PODYPLOMOWE\KRICP\EXC\WWW\pdf.jpg

 

Razem

160  

data ostatniej aktualizacji 2015-12-09